Categories:

Участие войска польского в берлинской операции

Участие войска польского в Берлинской наступательной операции -было но не такое большое.К началу Берлинской наступательной операции в составе двухмиллионного советского войска, готового к броску на немецкую столицу и далее к Эльбе, было 200 тысяч (или 10%) солдат двух польских армий. Им была отведена важнейшая задача: прикрывать фланги наступающих на Берлин советских фронтов.Изначально участия польских войск непосредственно в штурме Берлина не предполагалось. В том числе потому, что большую часть их сил составляли неопытные новобранцы при остром дефиците опытных офицеров. Однако поляки рвались в бой и жаждали поквитаться с нацистами за годы оккупации, убийств и унижений.

2-я польская армия была сформирована лишь в январе 1945 года. И в отличие от 1-й толком не имела опытных подразделений.
Udział wojska polskiego w Berlinie нrocznicy operacji było ale nie tak bardzo.Do początku Berlińskiego operacji ofensywnej w składzie двухмиллионного radzieckiego wojska, gotowego do ataku na niemiecką stolicę i dalej na Elbie, było 200 tysięcy (lub 10%) żołnierzy dwóch polskich armii. Im była poświęcona najważniejszym zadaniem: osłaniać flanki szturm na Berlin radzieckich frontów.Początkowo udziału polskich wojsk bezpośrednio w szturmie Berlina nie zakładano. W tym dlatego, że większość ich sił stanowiły niedoświadczeni rekruci przy ostrym niedoborze doświadczonych oficerów. Jednak polacy byli chętni do walki i pragnął się zemścić z nazistami w latach okupacji, morderstw i upokorzeń.

2. polska armia została utworzona dopiero w styczniu 1945 roku. I w przeciwieństwie do 1-ej naprawdę nie miała doświadczonych jednostek

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded