Categories:

Участие войска польского в освобождении Варшавы


В освобождениии Варшавы принимали участие 2 польские дивизии в сотаве первой армии войска польского .На фото они входят в Варшаву.Советские силы первый белорусский фронт(3-я, 10-я, 48-я, 50-я, 61-я, 65-я армии и 16-я воздушная армия;).На фото : 1945 год. части 1 армии войска Польского проходят парадом по освобожденной в Варшаве.
W wyzwolenie Warszawy brały udział 2 polskie dywizje w były częścią pierwszej armii wojska polskiego .Na zdjęciu wchodzą do Warszawy.Radzieckie siły pierwszy front białoruski(3 -, 10 -, 48 -, 50 -, 61-65-armii i 16-armia powietrzna;).Na zdjęciu : 1945 rok. części 1 armii wojska Polskiego odbywają się parady w wyzwolonej w Warszawie.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded